آئینه و چراغ قوه بازرسی

بازرسي چشمي ابتدائي‎ترين و رايج‎ترين روش بازرسي غير مخرب مي‎باشد و در بيشتر اوقات، اولين مرحله از بازرسي يك قطعه است، به طوري كه در بسياري از برنامه‎هاي تدوين شده توسط سازنده جهت كنترل كيفيت محصولات از آزمون چشمي به عنوان اولين تست و در بعضي از موارد به عنوان تنها روش بازرسي استفاده مي‎شود. اگر آزمون چشمي به طور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندي مي‎تواند واقع گردد . به علاوه يافتن محل عيوب سطحي، بازرسي چشمي مي‎تواند به عنوان تكنيك فوق العاده كنترل پروسه براي كمك در شناسايي مسائل و مشكلات مابعد ساخت به كار گرفته شود .

منظور از آزمون چشمي شناسائي نواقص و معايب سطحي توسط چشم انسان است كه مي‎تواند با چشم غير مسلح و يا مسلح انجام پذيرد. بازرسي با چشم غير مسلح فقط عيبهاي نسبتاً بزرگي را كه به سطح قطعه راه دارند نمايان خواهد كرد. با به كار بردن يك ميكروسكوپ مي‎توان كارائي بازرسي چشمي را افزايش داد. در اين نوع بازرسيها، بزرگنمايي بسيار زياد ضرورتي ندارد و بيشتر ميكروسكوپهايي كه بدين منظور در دسترس هستند، بزرگنمايي در حدود 5 تا 75 برابر دارند .

بازرسي چشمي منحصر به سطوح خارجي نمي‎شود. با استفاده از ابزارهاي چشمي مي‎توان بازرسي سطوح داخلي نظير لوله ها، حفره ها، كانالها و قسمتهاي غير قابل دسترس را انجام داد. اين ابزارها به دو صورت صلب و انعطاف پذير هستند و داراي قسمتهاي زير مي‎باشند :

1- منبع تأمين نور : شامل يك چشمه خارجي با شدت متغير و يا لامپ كوارتز هالوژني باتري‎دار مي‎باشد . 

2- سيستم انتقال نور و نتايج : از فيبر نوري براي انتقال نور به محل مورد نظر و همچنين انتقال نتايج به اپراتور استفاده مي‎شود.

3- مجموعه عدسي‎ها : به دو صورت ديد مستقيم و ديد عمود بر روي ابزار قرار مي‎گيرند.

4- سيستم نمايش : مي‎تواند در خود ابزار و يا به صورت مجزا در اتاق بازرسي قرار گيرد.

هر برنامه كنترل كيفيت كه شامل بازرسي چشمي باشد، بايد محتوي يك سري فعاليتهاي متوالي انجام شده در طول تمام مراحل كاري ساخت باشد. كشف و تعمير عيوب در زمانهاي فوق، كاهش هزينه را در بر خواهد داشت. به طور كلي نشان داده شده است بسياري از عيوبي كه بعدها با روشهاي تست پيشرفته‎تري كشف مي‎شوند با بازرسي چشمي قبل، حين و بعد از فرآيند توليد به راحتي قابل كشف مي‎باشند .

به عنوان مثال در فرآيند جوشكاري مي‎توان عيوبي نظير خلل و فرجهاي سطح جوش، سوختگي و بريدگي كنار جوش و يا پر نشدن كامل شكاف جوش، حفره انتهايي چاله جوش، گرده جوش اضافي و يا سر رفتن فلز جوش، تعيين گلويي لازم و به طور كلي تعيين ابعاد جوش، ترك در جوش يا منطقه مجاور جوش، جابجايي و تاب برداشتن و تغيير ابعاد اجزاي مورد جوش را با اين روش شناسائي نمود . 

در اين نوع بازرسي براي رسيدن به نتايج صحيح بايد شرايط زير را فراهم نمود :

• شدت نور در حدود 800 تا 1000 لوكس

• جداسازي محيط بازرسي از ساير مكانها 

• حداكثر زمان كاركرد يك اپراتور 2 ساعت باشد 

• نور محيط تركيبي از نورهاي سفيد و زرد رنگ باشد

ميزان تاثير بازرسي چشمي هنگامي بهتر مي‎شود كه يك سيستمي كه تمام مراحل پروسه جوشكاري (قبل، حين و بعد از جوشكاري) را بپوشاند ، نهادينه شود .

از کارامدترین ابزار بازرسی چشمی چراغ قوه و آئینه بازرسی می باشند که در مدلهای بسار متنوع برای بازرسی قطعات مختلف و جوش به کار میروند.

چراغ قوه های بازرسی ساخت کمپانی Pelican

PDF
لینکهای مرتبط