سنسور نوری
فوتو سنسورها، سنسورهای آپتیک و یا سنسورهای نوری بطور کلی بر حسب وظیفه ای که برای درک یک اثر به آنها واگذار شده است به سه گروه عمده تقسیم می شوند. این دسته بندی در مثلث معروفی خلاصه می شود که به مثلث SIS معروف است. این سه حرف مخفف کلمات Spatial ، Intesisty ، Spectral می باشند. هر گوشه ی این مثلث نوع پارامتری را نشان می دهد که باید اندازه گیری شود و اطلاعات اندازه گیری شده را ارسال نماید.

از آنجاییکه سنسورهای نوری در زمره ی حس کننده های راه دور بشمار میروند - یعنی تماس فیزیکی با کمیت مورد اندازه گیری ندارند- لذا دسته بندی کاملتری برای آنها می توان ایجاد نمود که بطور خلاصه در شکل زیر ارائه شده است.

با جلوتر رفتن در شاخه های درختواره ی انواع سنسورها، به دو شاخه ی اصلی Image Plane و Object Plane در سنسورهای نوری می رسیم. بسته به اینکه کجا پرتوهای نور همگرا میشوند در شکل زیر این دو شاخه ی اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند:

دسته بندی دیگری نیز در درختواره ی سنسورهای راه دور برای سنسورهای نوری وجود دارد. این دسته بندی به اسکن کردن یا عدم اسکن کمیت یا شیء مورد نظر بستگی دارد. از آنجاییکه عملکرد سنسورهای نوری به طول موج نور دریافتی بستگی داشته و نیاز به دانش اولیه در فیزیک نور دارد، علاقمندان می باید قبل شروع به کار در این زمینه از سنسورها به مطالعه ی کافی در زمینه ی فیزیک نور بپردازند.

برای آندسته از علاقمندانی که قصد فراگیری مطالب بیشتری در زمینه سنسورهای نوری دارند فایلی به زبان انگلیسی تهیه شده است که می توانند آنرا از اینجا دانلود کنند. همچنین فایلی با حجم حدوداً500 کیلوبایت و با فرمت pdf در خصوص کالیبره کردن یک سنسور نوری نیز از اینجا قابل دانلود کردن است.
PDF
لینکهای مرتبط