کنترلر پی آی دی
قبل از توضيحات در رابطه با کنترلر PID بد نيست بدانيم که اصولاً کنترلر وظيفه مقایسۀ مقدار واقعي پروسه با مقدار مطلوب يا نقطه تنظيم و همچنين صدور فرمان براي اکچوئيتور جهت انجام اين تنظيم را دارد . براي مثال در کنترلرهاي ساده نظير ترموستات که سنسور که وظيفه اندازه گيري دما را دارد معمولاً از يک بيمتال تشکيل شده است و در حقيقت اين بيمتال با توجه به کم يا زياد شدن دما به يک طرف متمايل شده با تنظيم مناسب جهت دماي مطلوب خروجي کنترلر که همان فرمان خاموش يا روشن کردن منبع حرارتي است صادر ميشود .اما در يک کنترلر PID با در نظر گرفتن پارامترهائي نظير نسبت تغييرات نقطه تنظيم با مقدار فعلي پروسه با فاکتورهائي نظير شدت تغييرات ناگهاني ، و ميزان تغييرات نسبت به زمان ميتواند کنترلي پيشرفته خصوصا در پروسه هاي دمائي که استفاده از کنترلرهاي ساده باعث ايجاد نوسان دائمي دما ميشود را ايجاد کند . در کنترلر پي آي دي از الگوريتم نسبي ، مشتقي ، و انتگرالي بهره ميبرند همانگونه که نام آن از P مخففProportional يا نسبي و فاکتور I مخفف integral يا انتگرالي و فاکتور D مخفف Derivative يا مشتقي گرفته شده است .و در بسياري از فرايندهاي کنترلي نظير کنترل سرعت موتور DC ، کنترل فشار، کنترل دما و ... کاربرد دارد.
PDF
لینکهای مرتبط