ایندیکیتور یا نشان دهنده
نشان دهنده ها وسایلی جهت نمایش انواع کمییات موجود در صنعت از قبیل فشار، دما، فلو، نیرو یا وزن، سطح مواد و دهها کمیت دیگر، می باشند.
در حیطه علم ابزار دقیق برای نمایش مقادیر پارامترهای فیزیکی پروسه به اپراتور و کاربران از یک واحد صنعتی از تجهیزی به نام ایندیکیتور یا نشاندهنده استفاده میگردد که معمولا وظیفه ای نظیر انتقال مقادیر شبیه به ترانسمیتر و یا کنترل آن شبیه کنترل را ندارند . نمونه سادۀ این ابزار همان پرشر گیج یا فشار سنج بوردونی است یا نشاندهنده های دما از نوع ترمومترهای عقربه ای بیمتال . در ابزار پیشرفته تر شما مدلهای دیجتیال با امکان ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم یا برخی امکانات بیشتر را خواهید داشت .
PDF
لینکهای مرتبط سطح سنج
فشار سنج
دما سنج
فلومتر