سخی سنج راکول TMRP-45D

سخی سنج راکول TMRP-45Dروش سختی سنجی راکول


روش راکول C، رایج‌ترین روش سختی سنجی ابزارها و قالبهایی است که با عملیات حرارتی سخت شده‌اند. در ماشین راکول، یک قطعه نافذ کوچک از جنس الماس که نوک آن مخروطی – کروی است، با نیروی( 330lbf (150 kgf بر روی سطح کار، فشار داده می‌شود. اندازه اثر باقیمانده بر روی سطح قطعه کار مبنایی برای محاسبه سختی قطعه کار بر حسب مقیاس راکول HRC)C) خواهد بود.


(Model: Rockwell Hardness Tester (TMRP-45D


Test Force(N): 147,294,441


Vertical Testing Space: 170


Horizontal Testing Space: 140


Power Supply: AC220V,50/60Hz


Dimension(mm): 480*175*660


Weight: 80


Dwell Time: 1-60


Measuring Range: (70-94)HR15N      (67-93)HR15T


                        (42-86)HR30N      (29-82)HR30T


                        (20-77)HR45N      (10-72)HR45T


PDF
لینکهای مرتبط