رکوردر یا ثبات
تجهیزی است که از آن برای ثبت اطلاعات به دست آمده استفاده می شود، اطلاعات به دست آمده توسط نمایشگر ها یا رکوردر ها نمایش داده می شود.همچنین از رکوردر برای ثبت و ذخیره اطلاعات استفاده می شود.
در اين بخش كه زير مجموعه اي از ابزار دقيق است توجه ويژه اي به انواع رکوردهاي صنعتي مخصوصا بدون کاغذ که به Paperless recorder مشهور هستند گرديده . در حال حاضر با پيشرفت در علم الکترونيک و استفاده از کارتهاي الکترونيکي و اتصال آنها به کامپيوتر به روشهاي متنوعي ميتوان اطلاعات صنعتي را ثبت و ذخيره نمود.روشهائي نظير استفاده از كارتهاي ورودي و خروجي و استفاده از يك يا چند شبكه صنعتي براي شبكه كردن آنها و در نهايت اتصال به يك كامپيوتر
PDF
لینکهای مرتبط سیستم رکوردینگ
رکوردر یا ثبات بدون کاغذ
رکوردر کاغذی
دیتا لاگر