فایبراسکوپ
Flexible Fiberscopes
فایبراسکوپ

فایبر اسکوپ های فوق نازک قادر به بازرسی مسیر هایی که دسترسی به آنها به شدت دشوار است و لوله ها یا مسیر عبوری از قطر بسیار کمی در حدود 0.64 میلیمتر ، 2.44 میلیمتر و 4.1 میلیمتر برخوردار هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد . کلیه مدلها قابلیت فوکوس بر روی هدف را دارا می باشند تا کابر بتواند بهترین وضوح را در هنگام بازرسی بدست آورد . از طرف دیگر کلیه تجهیزات این بخش قابلیت اتصال به CCTV و دستگاه های تصویر برداری جهت ثبت تصاویر را دارا می باشند .
همچنین دارای مدل ها و سایز های مختلف متناسب با هر نوع کاربردی می باشد.
PDF
لینکهای مرتبط Mini-Flex Fiberscopes
Articulating Fiberscopes