منبع تامین نور
منبع تامین نور
Light Sources

کمپانی GE تکنولوژی جدیدی ارائه می دهد طیف گسترده ای از منابع نور Solar شده متال هالید است که منبعی نورانی در پشت سر borescopes و fiberscopes است .
منابع نور تولید شده متال هالید در رنج 60 - وات و 24 – وات تولید شده از ترکیب لامپ قوسی اختراع ، میدان اثبات .این فن آوری لامپ های پیچیده ارائه تصاویر برتر توسط یکنواخت توصیف محدوده مشاهده کامل با کیفیت بالا ، نور سفید است .GE اندازه گیری و کنترل راه حل نیز ارائه می دهد متعارف 300 - وات لامپ زنون و مدل های با شدت بالا و اشعه ماورای بنفش است .
PDF ELSV-60 Brochure
لینکهای مرتبط