ترموکوپل Type E

ترموکوپل Type E 

نوع E: ترموکوپل نوع E با استفاده از فلزات Ni-Cr (کرومل) و Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی آن ، بین ˚C 40- و ˚C 900+ است. این ترموکوپل با ˚C /V𝜇 68 بیشترین حساسیت را دارد و می توان از آن در کاربردهای خلاء و مواردی که حسگر در آن حفاظت نشده است ، استفاده کرد. 
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط