ترموکوپل Type R

ترموکوپل Type R 

نوع R: ترموکوپل نوع R با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) و Pt (پلاتین) ساخته می شود. حساسیت این ترموکوپل ، پایین و در حدود ˚C /V𝜇 8 است. محدوده ی دمایی این ترموکوپل ، بین ˚C 50- و ˚C 1700+ است. ترموکوپل نوع R برای اندازه گیری دماهای بسیار بالا به کار می رود. به دلیل آن که این حسگر به آسانی آلوده می شود ، بنابراین نیاز به حفاظت دارد. 
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط