ترموکوپل Type B

ترموکوپل Type B 

نوع B: ترموکوپل نوع B با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) با ترکیبات مختلف ساخته می شود. حساسیت آن بسیار کم و در حدود ˚C /V𝜇 1 و محدوده ی دمایی آن بین ˚C 100+ و ˚C 1750+ است. ترموکوپل نوع B در اندازه گیری دماهای بالا مثلا در صنعت شیشه به کار می رود. 
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط