ترموکوپل Type S

ترموکوپل Type S 

نوع S: ترموکوپل نوع S با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) با ترکیبات مختلف ساخته می شود. حساسیت آن بسیار کم و در حدود ˚C /V𝜇 1 و محدوده ی دمایی آن بین ˚C 0+ و ˚C 1482+ است. ترموکوپل نوع S در اندازه گیری دماهای بالا مثلا در صنعت شیشه به کار می رود.همچنین باید غلاف این ترموکوپل ها از جنس سیلسکون کارباید و سرامیک باشد. 
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط