المنت فلنچ دار

FLANGE HEATERS (المنت فلنچ دار) 

المنت های فلنچی صنعتی معمولاً در صنایع شیمیایی، نفتی و کاربرد های مبتنی بر آب استفاده می شود. این المنت های الکتریکی از حرارت مستقیم برای گرمایش مواد مایع معمولی استفاده می کنند.ترموول اغلب مابین کانون المنت ها قرارداده می شود تا به سنسور (ترموکوپل، RTD، ترموستات مکانیکی) اجازه بدهد که دما را خوانده و توسط مدارات کنترلی به دما دلخواه برسانند. 

معمولاً سنسور نامحدودی هستند که همچنین کمک میکنند به محافظت از مایع برای ازدیاد گرمایش تولیدی. 

برای مشاهده و دریافت اطلاعات جامع، درصورت تمایل کاتالوگ مربوط را دانلود نمایید. 
PDF اطلاعات فنی مربوط به المنت های فلنچ دار
لینکهای مرتبط