المنت لوله ای

PIPE HEATER (المنت لوله ای) 

المنت های لوله ای به طور خاص برای لوله های 2 یا 3 اینچ متناسب سایز 40 NPS ساخته می شوند.به خصوص در مخزن های بخار که نیاز به چگالی کم وات می باشند از قبیل:فوم ها، مایعات با ویسکوزیته بالا مانند قیر، رساناهای با خئرندگی مناسب هستند. 

المنت های لوله ای در برابر خورندگی دارای مقاومت بالایی هستند.گرمایش غیر مستقیم بیشتر از سمت المنت به سمت لوله برای حرارت دادن مخزن مایعات به کار می رود.این دسته از المنت ها باعث می شود که نگهداری مخازن راحتر باشد و نیاز به خالی کردن مخازن برای جابجایی المنت ها نمی باشد. 

برای مشاهده و دریافت اطلاعات جامع، درصورت تمایل کاتالوگ مربوط را دانلود نمایید.
PDF اطلاعات فنی مربوط به المنت های لوله ای
لینکهای مرتبط