Bridge Cam Gauge

گیج جوشکاری BRIDGE CAM GAUGE

گیج جوشکاری چند منظوره BridgeCam قابلیت اندازه گیری موارد ذیل در دو واحد استاندارد اینچی و میلیمتری می باشد:

زاویه آماده سازی (60-0)

ارتفاع گرده جوش

اضافه فلز جوش

عدم همطرازی

عمق بریدگی لبه ها (Undercut)

اندازه گلویی جوش گوشه ای

عمق pitting

طول گرده جوش

اندازه ریشه

PDF
لینکهای مرتبط