ترموکوپل Type K
ترموکوپل نوع K از فلزهای Ni-Cr (به نام تجاری کرومل Chromel) و Ni-Al (به نام تجاری آلومل Alumel) ساخته می شود.این ترموکوپل ها ارزان قیمت است و یکی از معروف ترین ترموکوپل های همه منظوره می باشد.

نوعK : ترموکوپل نوع K از فلزهای Ni-Cr (به نام تجاری کرومل Chromel) و Ni-Al (به نام تجاری آلومل Alumel) ساخته می شود.این ترموکوپل ها ارزان قیمت است و یکی از معروف ترین ترموکوپل های همه منظوره می باشد. محدوده ی عملکرد دمایی آن بین ˚C 180- و ˚C 1350+ و حساسیت آن تقریبا ˚C /mV 42 است و معمولا در دماهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. 

ترموکوپل نوع K بخاطر استفاده از مس خاصیت ضد اکسیداسیون دارد لذا در کوره ها که اکسیداسیون رخ می دهد مناسب تر می باشد. 


Type K Thermocouple (Nickel-Chromium / Nickel-Alumel): The type K is the most common type of thermocouple. It’s inexpensive, accurate, reliable, and has a wide temperature range. The type K is commonly found in nuclear applications because of its relative radiation hardness. Maximum continuous temperature is around 1,100C. 

Type K Temperature Range:
  • Type K Thermocouple Grade Wire
    Thermocouple grade wire, –454 to 2,300F (–270 to 1260C)
  • Extension wire, 32 to 392F (0 to 200C)

Type K Accuracy (whichever is greater):
  • Standard: +/- 2.2C or +/- .75%
  • Special Limits of Error: +/- 1.1C or 0.4%

Type of K Thermocouple
  • Consideration for bare wire type K thermocouple applications:

Type K Thermocouple Reference Table: PDF
لینکهای مرتبط