ترانسمیتر TR-TMK1A4
ترانسمیتر با پراب تیپTR-TMK1A4 K
ترانسمیتر حرارت - رطوبت 
Humidity ،  Temp  .  Transmitters
Lutron TR-TMK1A4


ترانسیمتر تیپ K دما

قابلیت اندازه گیری: 0 ~ 500 C
خروجی: 4- 20 mA DC
تغذیه: 90- 260 ACV
PDF
لینکهای مرتبط