ترانسمیتر TR-RH2W
ترانسمیتر رطوبت دو سیمه TR-RH2W
 ترانسمیتر مقادیر حرارت / رطوبت 
Humidity ،  Temp ،  Transmitters 
ترانسمیتر رطوبت دو سیمه  Lutron TR-RH2W

ترانسیمتر دو سیمه رطوبت

قابلیت اندازه گیری: 10 % - 95% RH 
خروجی: 4- 20 mA DC
تغذیه: 90- 260 ACV
PDF
لینکهای مرتبط