رطوبت ودما مدل TMH-2
ترانسمیتر رطوبت ودما مدل TMH-2
ترانسمیتر رطوبت ودما مدل TMH-2

 این دستگاه در ابعاد بسیار کوچک امکان اندازه گیری دما و رطوبت را داشته و دو خروجی متناسب آنالوگ با مقادیر اندازه گیری تولید می کند. بعلاوه امکان اتصال به کامپیوتر و PLC بصورت تکی و شبکه ای در آن وجود دارد.
این دستگاه توسط یک سنسور کالیبره شده ساخت سوئیس قادر به اندازه گیری رطوبت درمحدوده 0-100% و دما درمحدوده
40 -~ 123.8c می باشد.
توسط این دستگاه می توان به انواع نمایشگرها ، میترها، PLC و ترمینال کامپیوتر متصل شد.برای این منظور دو نوع خروجی در این دستگاه پیش بینی شده است .
- خروجی آنالوگ (ولتاژ یا جریان)
- خروجی سریال(RS232 یا Mod BUS/RS485 )
نحوه استفاده:
خروجی آنالوگ 
1 - ولتاژ
2 - جریان 
این دو وضعیت توسط جامپرهای J1 (برای دما) و J2 (برای رطوبت ) که با باز کردن پوشش بالایی دستگاه قابل دسترسی است قابل تغییر می باشد .
خروجی آنالوگ توسط ترمینال ( OUT TMP برای دما) و( OUT RH برای رطوبت ) بعنوان سر مثبت و ترمینال -24VDCبه 
عنوان سر منفی قابل اتصال به میترو.... می باشد.
خروجی سریال
1 - RS232
2 - RS485 
که توسط جامپری که در روی برچسب دستگاه مشخص شده است قابل تغییر می باشد.
نکته : 
1 جهت اتصال پروب سنسور به دستگاه به علامت روی فیش نری و مادگی توجه فرمائید.
2 از بازکردن درپوش پروب سنسور جدا ً خودداری فرمائید.

------------------------------------
کاربردها
گلخانه ها وصنایع کشاورزی 
انبارها
مرغداری
صنایع غذایی
صنایع پخت نان
---------------------------------------------
امکانات
محدوده دما :40-~123.8c ( 0.4c) 
محدوده رطوبت : 0 -100 % ( 3% ) 
خروجی آنالوگ برای رطوبت ودما : 
(0/4-20ma) 
(0/1-5V) 
ارتباط سریال (RS232) و(modbus RS485) 
تغذیه ورودی : 18-24VDC
امکان کالیبراسیون نرم افزاری برای مقدار 
قرائت شده و خروجی آنالوگ توسط کامپیوتر 
امکان ذخیره سازی و رکورد کردن جهت تولید گزارش وگراف
با پوشش مناسب جهت حفاظت سنسور
* اختیاری و قابل سفارش

PDF
لینکهای مرتبط