رطوبت سنج MS-7003
رطوبت سنج و نم سنج جامدات
رطوبت سنج و نم سنج جامدات 
MS-7003


رطوبت سنج جامدات
قابلیت اندازه گیری:
چوب 0 ~ 40% RH
سایر جامدات 0 ~ 100% RH
نمایش به صورت دیجیتال و انالوگ
دارای حافظه و مینیمم – ماکزیمم
پراب سر خود
کاربرد: صنعت، آزمایشگاهها، معادن، کشاورزی و ...
کاربرد آسان
همراه با کیف حمل
PDF
لینکهای مرتبط