رطوبت سنج PHB-318
رطوبت سنج / دما سنج / فشار سنج محیط
 رطوبت سنج / دما سنج / فشار سنج محیط
Lutron PHB-318

رطوبت سنج، ترمومتر، فشار سنج

قابلیت اندازه گیری:
رطوبت: 10% ~ 95 % RH، نقطه شبنم
دما: 0 ~ +50 C
فشار: mm Hg, in Hg, 10 ~ +1100 hpa
همراه کیف حمل
PDF
لینکهای مرتبط