ترانسمیتر TR-TMP1A4
ترانسمیتر دما برای تیپ PT100
 ترانسمیتر مقادیر حرارت / رطوبت 
Humidity ،  Temp ،  Transmitters 
ترانسمیتر رطوبت دو سیمه  Lutron TR-TMP1A4

ترانسیمتر دما (PT100)

قابلیت اندازه گیری: -100 ~ +400 C
خروجی: 4- 20 mA DC
تغذیه: 90- 260 ACV
PDF
لینکهای مرتبط