ترانسمیتر TR-HUM1A4
ترانسمیتر رطوبت TR-HUM1A4
ترانسمیتر مقادیر حرارت / رطوبت 
Humidity ،  Temp ،  Transmitters 
ترانسمیتر رطوبت  Lutron TR-HUM1A4

ترانسیمتر رطوبت

قابلیت اندازه گیری: 10 % - 95% RH
خروجی: 4- 20 mA DC
تغذیه: 90- 260 ACV 
PDF
لینکهای مرتبط