میگر SEW-1800IN
تستر مقاومتی عایقی آنالوگ SEW-1800IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر آنالوگ 
SEW-1800IN

توضیحات :

 میگر 600ولت 4000MOhm
 دارای پنج رنج اندازه گیری 250V/500V/1000V
 اندازه گیری ولتاژ AC
 دارای حافطه داخلی و مقایسه کننده
 دارای قابلیت هشدار دهنده های ولتاژ
 خاموشی اتوماتیک
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط