میگر SEW-1832IN
تستر مقاومتی عایق میگر آنالوگ SEW-1832IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر آنالوگ 
SEW-1832IN

توضیحات :

 میگر 600 ولت 4000MOhm
 دارای پنج رنج اندازه گیری 250V/500V/1000V
 اندازه گیری ولتاژ AC
 اندازه گیری باطری 
اندازه گیری پیوستگی مولتی رنج 
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط