میگر SEW-1851IN
تستر مقاومتی عایق میگر آنالوگ SEW-1851IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر دیجیتال 
SEW-1851IN

توضیحات :

 میگر 600ولت 2000MOhm
 دارای پنج رنج اندازه گیری 250V/500V/1000V
 اندازه گیری ولتاژ AC
 دارای حافطه داخلی و مقایسه کننده
 دارای قابلیت هشدار دهنده های ولتاژ
 خاموشی اتوماتیک
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط