میگر SEW-2801IN
تستر مقاومت عایقی میگر دیجیتال SEW-2801IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر دیجیتال 
SEW-2801IN

توضیحات :

 میگر 1000 ولت 3000MOhm
 دارای پنج رنج اندازه گیری 250V/500V/1000V
 اندازه گیری ولتاژ AC/DC
 خاموشی اتوماتیک
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط