میگر SEW-2803IN
تسترمقاومت عایقی دیجیتال میگر SEW-2803IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر دیجیتال 
SEW-2803IN

توضیحات :

 میگر 5000 ولت 250 گیگا اهم
 رنج اندازه گیری 0.5KV/1KV/2.5KV/5KV
 نشانده دهنده زمان تست
 خاموشی اتوماتیک
 دارای استاندارد-1 IEC-1010
 ساخت تایوان

PDF
لینکهای مرتبط