میگر SEW-2804IN
تستر مقاومت عایقی میگر دیجیتال SEW-2804IN
 میگر دیجیتال تستر مقاومت عایقی
 SEW-2804 IN
توضیحات :

 میگر 5000 ولت 250 گیگا اهم
 رنج اندازه گیری 0.5KV/1KV/2.5KV/5KV
 نشانده دهنده زمان تست
 خاموشی اتوماتیک
 دارای استاندارد-1 IEC-1010
 ساخت تایوان

PDF
لینکهای مرتبط