میگر SEW-4104IN
تستر مقاومت عایق میگر دیجیتال SEW-4104IN
 تستر مقاومت عایق میگر دیجیتال
 SEW-4104IN

توضیحات :

 میگر 10000 ولت 250 گیگا اهم
 رنج اندازه گیری 0.5KV/1KV/2.5KV/5KV/10KV
 نشانده دهنده زمان تست
 خاموشی اتوماتیک
 دارای استاندارد-1 IEC-1010
 ساخت تایوان

PDF
لینکهای مرتبط