میگر SEW-6200IN
تستر مقاومت عایق میگر آنالوگ SEW-6200IN
 تستر مقاومت عایقی میگر آنالوگ
SEW-6200IN

توضیحات :

 میگر 5000 ولت 200 گیگا اهم
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط