میگر SEW-6201IN
تستر مقاومت عایق میگر آنالوگ SEW-6201IN
 تستر مقاومت عایقی میگر آنالوگ
SEW-6201IN

توضیحات :

 میگر 10 کیلو ولت 400 گیگا اهم
 ساخت تایوان

PDF
لینکهای مرتبط