ضخامت سنج LD 6056 FNS
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز پروب جدا Deflesko
  Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج مدل 6000 Basic به همراه پروب جدا بر پایه فلز FNS
Deflesko - DL6056
توضیحات : 

رنج  0 ~ 1500 میکرون
قدرت تفکیک 1 میکرون 
پراب سیمی جداگانه 
به همراه لوازم استاندارد دستگاه 
- فویل کالیبره 
- باطری
- دفترچه راهنمای کاربردی انگلیسی و برگه کالیبراسیون
کابل USB برای Data به کامپیوتر 
 
PDF
لینکهای مرتبط