ضخامت سنج FC-42
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز پروب سرخود چینی
 Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج پروب سرخود بر پایه فلز FS
 FC - 42

توضیحات : 

رنج  0 ~ 1000 میکرون
قدرت تفکیک 1 میکرون 
- فویل کالیبره 
- برگه کالیبراسیون
 
PDF
لینکهای مرتبط