ضخامت سنج FC-45
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز پروب سرخود چینی
 Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز پروب سرخود 
FC - 45

توضیحات :

رنج 0 ~ 1000 میکرون
قدرت تفکیک 0.1 میکرون
همراه با فویل کالیبراسیون 

PDF
لینکهای مرتبط