ضخامت سنج DT - 157
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز پروب سر خود تایوان
 Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز پروب سرخود 
CEM  DT-157

ویژگیها و قابلیتهای دستگاه ضخامت سنج رنگ :

نمایش ضخامت رنگ بدنه خودرو بر حسب واحد میکرون (هزارم میلیمتر) و واحد اینچ.
امکان چرخش 180 درجه صفحه نمایش دستگاه.
دارای حافظه با قابلیت ذخیره 10 ضخامت اندازه گیری شده.
ابعاد کوچک و وزن سبک دستگاه
دارای سیستم بلوتوث
دقت 0.1 میکرون (این دستگاه 10 برار از دستگاه های مشابه قویتر است )
PDF
لینکهای مرتبط