ضخامت سنج WT
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز و غیر فلز کره ای
 Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج رنگ و روکش مدل ( CT-FN Top version )
Worltech NDT - WT 

مشخصات فنی :

مخصوص فلزات آهنی و غیر آهنی
پراب جدا تا رنج 1250 میکرون با دقت 1 میکرون 
دارای حافظه، نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین
دارای فویل کالیبراسیون و تست پلیت آهنی 

PDF
لینکهای مرتبط