APPA 136
کلمپ آمپرمتر دیجیتال 600 آمپر AC/DC اندازه گیری کسینوس فی وهارمونیک با آمپر متر
 کلمپ آمپر متر دیجیتال 
600 آمپر   AC/DC
APPA   136

توضیحات :

 آمپر متر وات متر دیجیتال اتو رنج 3,3/4 دیجیت
 اندازه گیری پاور فاکتور (کسینوس فی)
 اندازه گیری هارمونیک های 1.…25 و THD
 شناسایی توالی فاز
 دارای قابلیت True RMS
 اندازه گیری آمپر 600A/AC,DC
 اندازه گیری ولتاژ AC750/DC1000V
 اندازه گیری اهم، فرکانس،خازن و پیوستگی
 دارای استاندارد ایمنی CAT. IV 600V/CAT. III 1000V
 ساخت تایوان

اندازه گیری کسینوس فی وهارمونیک با آمپر متر
PDF
لینکهای مرتبط