ابزاردقیق
اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مورد نظر و وسایل و دستگاههای مورد نیاز درارتباط با تبدیل و انتقال آنها را ابزار دقیق میگویند.
ابزار دقیق (Instrumentation)

در این حوزه به معرفی تجهیزات ابزار دقیق و کاربرد آنها در صنعت پرداخته میشود .تجهیزات ابزار دقیق که در حقیقت زیر ساخت های یک سیستم کنترل را تشکیل میدهند شامل ابزاری نظیر : سنسور ، کنترلر ، نشاندهنده ، ترانسمیتر ، رکوردر و... میباشند که مربوط به ابزاری میشوند که وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو و ... را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند. حوزه ابزار دقيق را ميتوان به دو صورت دسته بندي كرد يكي از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال تجهیزاتی که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر مشهورند و به همین صورت ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نشاندهنده و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر فلو ، فشار ، دما ، و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که به ترانسميتر یا منتقل کننده اطلاعات معروف هستنند .
همچنين میتوان ابزار دقیق را از نظر پارامتري كه این ابزار بايستي عملياتي بر روي آن انجام دهد دسته بندی کرد برای مثال بخشهای : ابزار دقیق مربوط به دما ، ابزار اندازه گیری و کنترل دقیق فشار ، ابزار فلومتر یا سنجش جریان سیالات و انتقال مقادیر فلو یا کنترل فلو ، ابزار سطح سنجی یا اندازه گیری سطح مواد درون مخازن و کنترل دقیق آنها و ابزار سرعت سنجی ، ابزار رطوبت سنجی و ....
در اين وب سایت هر دو دسته بندي مد نظر قرار گرفته و در حوزه ابزار دقيق شما ميتوانيد ابتدا با توجه به پارامتر مورد کنترل و اندازه گیری و یا با توجه به انتظاری كه از این ابزار دارید به سراغ دسته بندي مناسب رفته ابزار مورد نیاز را به صورت دقیق انتخاب کنید .
بخشها به ترتيب اهميت پارامتر به
فشار یا پرشر : Pressure 
دما یا تمپریچر : Temperature
سطح یا لول : Level
فلو یا جریان : Flow
رطوبت : Humidity
و از نظر عملکرد به
میتر یا اندازه گیر : Meter
كنترلر : Controller 
نشاندهنده یا ایندیکتور : Indicator
ترانسميتر یا انتقال دهنده : Transmitter 
کنترل ولو یا شیر کنترل : Valve or Control Valve 
کالیبراتور : Calibrator 
رکوردر یا دیتالاگر یا ثبات : Recorder Or Logger 
طبقه بندی شده است .
اولین فاکتور در انتخاب تجهیزات ابزار دقیق همانگونه که از نامش بر می آید دقیق بودن آن است این مفهوم با نام accuracy یا دقت معمولا به صورت درصدی از مقادیر خوانده شده یا کل رنج اندازه گیری ابزار به صورت درصد در اطلاعات فنی تجهیز می آیند . برای مثال یک فشار سنج در محدوده اندازه گیری 100 بار با دقت یک درصد فول اسکیل با دقت مثبت و منفی یک بار برای هر عدد اندازه گیری شده دقیق است .
در انتخاب ابزار دقیق فاکتورهای بسیاری موثر است نظیر تکرار پذیری و ...

PDF
لینکهای مرتبط تجهیزات تست رطوبت
تجهیزات تست دما
تجهیزات تست فشار
ترانسمیتر
کنترلر
کالیبراتور
مبدل و ایزولاتور
رکوردر یا ثبات
ایندیکیتور یا نشان دهنده
فلومتر
سطح سنجی مخازن
شیرهای صنعتی