Fluke 337
کلمپ آمپر متر دیجیتال 1000 آمپر
  کلمپ آمپر متر دیجیتال 
1000 آمپر   AC/DC
FLUKE  337

توضیحات :

 آمپر متر دیجیتال 
 اندازه گیری آمپر 1000A/AC,DC
 اندازه گیری مولتی متر
 دارای استاندارد ایمنی 
 ساخت آمریکا

PDF
لینکهای مرتبط