Kyoritsu 2002R
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2000 آمپر AC
 کلمپ متر دیجیتال 
2000 آمپر   AC
KYORITSU   2002R

اندازه گیری جریان AC تا ۲۰۰۰A
Ture RMS

دارای شکل قطره مانند فک برای سهولت استفاده در مناطق شلوغ کابلها و دیگر مکان های تنگ می باشد  
ارائه دهنده طیف گسترده ی اندازه گیری از ۰ تا ۲۰۰۰A است.
PDF
لینکهای مرتبط