Tes 3079K
کلمپ آمپرمتر دیجیتال 1000 آمپر AC/DC دارای کاربرد HVAC
 کلمپ آمپر متر دیجیتال 
1000 آمپر  AC/DC
Tes-3079K

True RMS
محدوده اندازه گیری :
ولتاژ AC,DC:ولت600V 
جریانAC:آمپر1000A  
مقاوت: 100MΩ
فرکانس: 1KHz 
توان حقیقی تک فار و سه فاز: 600KW
ظرفیت خازن: 7000 Μf
دما : 50-تا 900℃
کاربرد های HVAC : -قابلیت تست جریان موتور و کمپرسور-اندازه گیری میزان مورد نیاز برای شروع کار خازن-تعیین ولتاژ پایین برای کنترل سیگنال-انجام تست عایق تا MΩ 100 و...
کاربرد الکتریکی:-تست کردن مدار های انرژی و بارهای بالانس شده-آنالیز توان های تک فاز و 3 فاز-ارزیابی اتصالات الکتریکی
اندازه گیری قدرت موتور در ساعات اوج کار-تائید خط ولتاژ-مانیتور موتور و بارهای دیگر برای گرما بیش از حد است.-کنترل ظرفیت خازنها در زمان استارت موتور
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط