Prova 6600
کلمپ قدرتی تک فاز و سه فاز دیجیتال
 کلمپ قدرتی تک فاز و سه فاز دیجیتال 
  AC/DC
PROVA  6600 

کلمپ قدرتی تک فاز و سه فاز 
آنالیز برای 3 فاز 4 وایره،3 فاز 3 وایره،,1 فاز 2 وایره،1فاز 3 وایره و 3 فاز بالانس شده
اندازه گیری توان AC+DC تا 2000KW برای 3 فاز و                 1200KW برای تک فاز

نمایش همزمان W+PF,KVA+KVAR,A+Hz,V+Hz,V+A
2000A,600V
اختلاف فاز و نمایش حالت فازها
اندازه گیری ضریب توان PF
انتخاب اتوماتیک جریانACیاDC
رنج اتوماتیک
محدوده اندازه گیری :
توان حقیقی AC,DC : وات100/1000/1200KW 
ولتاژ AC,DC: ولت600 ~500/ 500 ~200 / 200 ~0
جریان  AC,DC:آمپر2000~ 500/500~200 /200 ~ 0
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط