Prova 2000
کلمپ آمپرمتردیجیتال 2500 آمپر AC/DC
 کلمپ آمپرمتر دیجیتال 
2500 آمپر  AC/DC
PROVA  2000 

جریان DC تا 2500 امپر و جریان AC تا 2100 امپر
صفر شدن مقدار جریان DC اندازه گرفته شده با یک دکمه
توانایی تست دیود
ثابت نگه داری اطلاعات و max , min
توانایی اندازه گیری نسبی
جریان انالوگ خروجی:( 400/2100A(1mv/A
ولتاژ DC : ولت400m/4/40/400/600v
ولتاژ AC : ولت4/40/400/600v
فرکانس: KHz1000 ~ 100
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط