Tes 1700
ارت تستر مقاومت زمین دیجیتال 3 سیم با در روش اندازه گیری
ارت تستر مقاومت زمین  
ارت سنج,تسترزمین,چاه ارت
TES  1700 

رنج اندازه گیری :399.9~0 ولت(50Hz~ 60Hz)
مقاومت: 3999Ωاهم~0
قابلیت اندازه گیری ولتاژ زمین
نمایش ماکزیمم و مینیمم اندازه گیریها
ولتاژ زمین: 400Vrms/1min
مقاومت زمین: 250Vrms/1sec
اندازه گیری جریان مقاومت زمین تا 2 میلی امپر به همراه نشان دهنده
قطعی یا کمبود جریان در مدار تحت تست
کاربرد در اندازه گیری مقاوت چاه ارت
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط