میگر Tes 1600
میگر ارت تستر عایق مفاومتی
 تستر عایق مقاومتی 
TES  1600 

اندازه گیری تا 2000M Ω /1000V, 200M Ω /500V, 200M Ω /250V
قدرت قفل شدن اطلاعات تا 3 دقیقه (خاموش شدن به صورت اتوماتیک)
بازگشت به تنظیمات اولیه به صورت اتوماتیک
توانایی ثابت نگه داشتن اطلاعات
اندازه گیری جریان تا 1mA
ولتاژ AC : ولت600V
مگا اهم: (Ct 5 ± rdg %3 ± )
250V /200MΩ
500V/200MΩ
1000V /200MΩ
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط