میگر Tes 1601
ارت تستر عایق مقاومتی دیجیتال
تستر عایق مقاومتی   اتو رنج

TES  1601 


محدوده اندازه گیری:
4000M Ω /1000V, 4000M Ω /500V, 4000M Ω /250V
بازگشت به تنظیمات اولیه به صورت اتوماتیک
توانایی ثابت نگه داشتن اطلاعات
دارای نور پشت صفحه جهت روشن سازی
تست جریان تا 1mA
ولتاژ AC : ولت600
مگا اهم: (Ct 5 ± rdg %3 ± ) 
V 250 /4000MΩ
V 500/ 4000MΩ
V 1000 /4000MΩ
اندازه گیری جریان پیوستگی اتصال کوتاه تا 200mA
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط