میگر Tes 1604
ارت تستر عایق مقاومتی
 تستر عایق مقاومتی   اتو رنج
دیتا لایگر دار 
TES  1604 

محدوده اندازه گیری اتوماتیک برای محدوده مگا اهم
اندازه گیری 200mAجریان اتصال کوتاه پیوسته
دارای کابل RS-232 برای اتصال به رایانه
توانایی ذخیره تا 7000 دیتا
ولتاژ AC : ولت600V
مگا اهم: (Ct 5 ± rdg %3 ± )
V 250 /4000MΩ
V 500/4000MΩ
V 1000 /4000MΩ
CAT II pollution 2 1000V 
CAT III pollution 2 600V
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط