میگر Tes 3660
ارت تسنر و عایق مفاومتی
 تستر عایق مقاومتی   اتو رنج
دیتا لایگر دار 
TES  3660 

دارای صفحه نمایش بزرگ با نمودار 
250V، 500V، 1000Vولتاژ خروجی برای تست M Ω عایق.
تست عایق تا 10GΩ با توانایی انتقال اتوماتیک بر روی ولتاژ
توانایی تست اتصال دهندگان با استفاده از مقاومت پایین
توانایی قرائت آخرین اطلاعات نگه داری شده
توانایی دشارژ اتوماتیک ظرفیت ولتاژ شارژشده
اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا  999v 
دارای حافظه دستی تا 9 مورد 
ولتاژ:  AC,DC 1000v
مگا اهم: (Ct 5 ± rdg %3 ± )
V 250 /10GΩ
V 500/  10GΩ
V 1000 / 10GΩ
ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط