تماسی APPA 51
ترمومتر تماسی / حرارت سنح تماسی -50 تا 1300 درجه
 ترمومتر / حرارت سنج / تماسی 
از -50 تا 1300 درجه
APPA-51

توضیحات :

 حرار سنج دیجیتال
 قابلیت نمایش با رزولاسیون 0.1 درجه سانتیگراد
 اندازه گیری حرارت 50- تا 1300 درجه سانتیگراد
 k type ترموکوبل
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط